Bireysel Isıtma Sistemleri

Bireysel Isıtma Sistemleri Kombi nedir?

Kombiler, bireysel kullanıma yönelik sistemlere üyedirler.
Kat kalorifer kazanlarında olduğu gibi depolanmış bir su kütlesinin ısıtılmasından farklı olarak kombiler şofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun ısıtılması prensibine dayanmakta olup, çok az yer kaplarlar.
Sıcak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ısıtıcısı ile sağlanır.
Pilot alevli ve elektronik ateşlemeli tipleri vardır.
Kombi cihazına yanma havasının temini ile baca gazlarının dışarıya atılış şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür.

bireysel ısıtma sistemleri
Hermetik Tip Kombiler : Açık yanma odası bulunmayan kombiler.
Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler.
Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir.
Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.

Bacalı Tip Kombiler : Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar.
Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.

Nelere dikkat etmelisiniz?

  • Tüm firmalardan ayrıntılı bilgi alınız.
  • TSE, CE, ISO 9002 standartlarına sahip olup olmadıklarını araştırınız.
  • Satış sonrası hizmetlerini inceleyiniz.
  • Cihazlar için verilen garanti şartlarını sorunuz.
  • Yanma ve yakıt tasarruf sistemlerini kıyaslayınız.
  • Cihazı çalışır vaziyette görmeye gayret ediniz.
  • Firma yetkili bayilerine, ücretsiz keşifle dairenizi inceletip cihaz tipini belirleyiniz.
  • Cihazınızı eğitimli bayi ustalarına monte ettiriniz.
  • Ana firma tarafından belirlenen prosedürlerin uygulanışını kontrol ettiriniz

Yoğuşmalı Tip Kombiler :
Yoğuşmalı kombilerin çalışma prensibi normal hermetik cihazlar gibidir.
En önemli fark ısı eşanjörlerinin yakıcıdan ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek daha büyük alana sahip olabilmesidir.

Ana eşanjör,kazan dönüş suyu sıcaklığı yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 C’nin altına düşürecek ve baca gazları soğutabilecek özelliğe sahiptir. Sıcaklığı 54 C’nin altına düşürülen baca gazları içersindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gazlı sıvı geri kazandırılarak kazanda kullanılır.Şayet bu kazanım yapılmamış olsa baca gazları ile atık ısı olarak atılacaktır. Baca gazı sıcaklıkları klasik kazanlarda 200-250 C’iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda 50-60 C civarındadır ve potansiyel kazanç buradan elde edilmektedir.

Yoğuşmalı kombi Seçimi:
Kazan Kapasiteleri ihtiyacı karşılayacak şekilde seçilmelidir.
Gerektiğinde büyük seçilen klasik kazanlar düşük kapasitede kullanılacağından % 3-5 daha düşük verimle çalışırlar.
Yoğuşmalı kazanlar gerektiğinden büyük seçilmesinin verim üzerindeki etkisi klasik kazanlardan daha azdır.
ancak gerektiğinden büyük seçilen kazan ilk yatırım bedelinin geri dönüşümünü uzatacaktır.

Fan
Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir.
Değişken hızlı fan,gerekli devir sayısını sağlayan sinyal,dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayan optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır.
sinyal konutun o anki hava koşullarında ısıtabilmesi için gerekli olan enrjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar.
Değişken hızlı,DC motorlu kazan besleme fanı elektrik tüketimini klasik kazanlara göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.