Jet Fan Sistemleri

Ana sayfa » Jet Fan Sistemleri

Jet Fan Sistemleri Nedir ?

Havalandırma İhtiyacı ve Havalandırma Sistemleri

Geleneksel havalandırma sistemleri taze havanın bir kanal sistemiyle taşınıp, çok sayıda menfez veya difüzörden ortama verildiği sistemlerdir. Havanın ortama verildiği noktalarda da indüksiyon etkisiyle beraber ortamdaki hava hareketini sağlarken hava karışımını da tetikler.

Jet Fan uygulamalarında ise bu kanal sistemi yerine çok sayıda, ortama göre ebatlarının belirlendiği, yarattığı yüksek hava hızları ile önündeki hava kütlelerini iterek harekete geçiren fanlar kullanılır. Birden fazla jetfanın ortama yerleştirilmesiyle güzergahta sürekli bir hava sirkülasyonu da sağlanmış olur.

 

 

Jetfanlarda herhangi bir hava emiş kanalı olmadan hava sirkülasyonunun sağlanması, işletme açısından daha az enerji tüketmesine dolayısıyla işletmesinin daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.

Jet Fanlar, ürettikleri itme gücü (Thrust – Newton) değerleri ile bilinir. Bir Jet Fanın itme gücü, içinden geçen hava kütlesinin miktarı ve bu kütleye kazandırdığı hız ile orantılıdır.

(İtme Gücü = Fandan Geçen Hava Miktarı X Havanın Özgül Ağırlığı X Fan Atış Hızı)

Jet Fan Sistemleri Hava Hızı

Yukarıdaki şekilde de görüleceği gibi Kanallı sistem kullanılan alanların orta bölgelerinde hava hızının sıfıra yakın olduğu ölü bölgeler oluşmaktadır. Jet Fanlı sistemde ise hava hızlarının alan içinde çok daha iyi olduğu görülebilir.Birden fazla jetfan ile hava sürkülasyonu istenen değere çekilebilir.

Hava Kalitesi

Kanallı sistemdeki hava kalitesi de hava hızları ile aynı şekilde orta bölümde kalitenin düşük olduğunu göstermektedir. Hava kalitesi homojen değildir. Jetfanlı sistemlerde ise hava kalitesi istenen homojen seviyededir.

 

  • Jet Fan Sistemleri
  • Jet Fan Havalandırma Sistemleri
  • Yangın Durumunda Jet Fan Sistemleri

 

Kapalı bir alanda meydana gelecek bir yangın durumunda çıkan duman önce tavan seviyesinde birikir ve bir havalandırma sistemi olmadığı takdirde de alt seviyelere dolar.

Bu alanda Kanallı havalandırma sistemi kullanılıyorsa sadece tavanda yer alan menfezlerden hava tahliye olacaktır ki bu alt seviyelere de dumanın yayılacağı başka bir değişle duman kontrolünün yapılamayacağı anlamına gelir. Bu durumda yine yukarıdaki şekilde de görüleceği gibi yeterli hava hızının sağlandığı Jetfan sistemlerde bu sorunu da ortadan kaldıracaktır. Yani havalandırma sistemlerinde sadece Duman tahliyesi sağlanırken jetfan sistemlerde hem duman tahliyesi hem de duman kontrolü sağlanmış olur.

Yine Jet fanlı sistemlerin çok daha esnek ve küçük yapılarıyla devreye alınabilmesi ekonomi ve enerji tasarrufu sağlayabilecektir. Kanallı Sistemlerin basit yapıları da bakım ve arıza sayılarında avantaj sağlar.

Duman Kontrolü alanda olabilecek yangın noktasından uzaktaki bölgelere dumanın yayılmasını engelleyerek dumanı hapsetmektir. Bu ise diğer alanlarda havanın temiz kalmasına ve sağladığı görüş alanı avantajı ile de yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır.

Örneğin tünellerde kullanılan jet fanlar ile tünel içinde dumanın yayılma hızına eşdeğer karşı bir hava akımı oluşturularak dumanın her yöne yayılmasını engelelyecek hava akış hızı oluşturulur.

Sonuç olarak Jetfanlar sağladıkları hava hızı ile ortamdaki temiz havanın homojen dağılımı sağlarken hem duman kontrolü, hem de dumanın tahliyesi özellikleriyle öne çıkan sistemlerdir. Bu ise olası yangın hallerinde dumanın belirli bölgelerde hapsedilerek kolaylkla tahliyesine, sonuç olarak da hem can güvenliği hem de yangına müdahale imkanı ile büyük avantaj sunar. Jetfan sistemlerin kanallı sistemlere göre daha az alan kaplamaları da bu sistemlerin daha esnek kullanımına imkan verir. Yine CO dedektörleriyle birlikte kullanımıyla çok dar bölgelerde dahi yangının/dumanın henüz lokal haldeyken tespiti ve yayılması da engellenmiş olur.