Klima Santral Sistemleri

Ana sayfa » Klima Santral Sistemleri

Klima Santrali Nedir ?

Klima Santrali, atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra bölgeye gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santralleri hedeflenen bölgeye taze hava verilmesini, sıcaklık ve nem oranının ayarlanmasını, havanın toz ve parçacıklardan arındırılmasını sağlar. Klima santralleri, birçok çeşide ayrılır; Karışım havalı, ısı geri kazanımlı, taze havalı ve hijyenik klima başlıca klima santrali çeşitlerindendir.

Bütün klima çeşitlerinde damper motoru (taze hava ve egzoz veya karışım ) filtre, ısıtma serpantini, soğutma serpantini, vantilatör ve aspiratör bulunur. Bunların haricindeki farklı bölümler, kullanım amacına ve santral tipine göre farklılık gösterir.

Klima Santrali Çeşitleri

Karışım havalı klima santrali egzoz havasını istenen miktarda taze havayla karıştırabilen sistem olarak bilinir. Egzoz havası dış havaya göre hemen hemen aynı oksijen miktarına denk geliyorsa egzoz havası taze havaya karıştırılarak taze hava damperi kısılır.

Hijyenik Klima Santrali

Egzoz havasının zehirli olduğu hastaneler ve ilaç fabrikaları gibi alanlar, mutfaklar ve egzoz havasının çok kirli olduğu bölgelerde karışım havalı klima santrali kullanılmaz. Isı geri kazanımlı santral ise, taze hava egzoz havası ile karıştırılmadan ısı geri kazanım hücresinde enerjilerini birbirlerine aktararak havayı düzenler. Taze havalı santral sistemi ise atmosferden edindiği havayı bölgeye aktaran cihaz tipidir.

Hijyenik klima santralleri ise hijyenik ortamların havalandırılmasın da kullanılan cihaz tipidir. Bu tip santrallerde parçacık ve mikroorganizmaları içeriğe sokmamalı ve sızdırmaz olmalıdır. Santrallerin içinde parçaçıkların birikmemesi için parçaların düz olması ve içinde toz biriktirmeyecek yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Mikroorganizmaların oluşmasına izin vermemelidir.

Bunun için nem oranın düşük olması ve suyun birikmemesi gerekmektedir. Kullanılan malzemelerde mikroorganizma üretmeyecek yapıdan oluşan malzemeler olmalıdır. Bu tip klimalar rahatlıkla temizlenebilir parçalardan oluşmalıdır.

Taze havanın gerekli olduğu durumlarda kullanılan sistemler steril ortamlarda zorunlu ve doğal olarak filtreleme özelliği yüksek olan cihazlardır. Enerji tüketimini düşürerek kışın ısıtma yazın ise soğutma sistemini sağlar. Düzenli bakımının yapılması hem ısıtma hemde soğutma işleminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Kapalı havuzlar ve Spa gibi hijyenin önemli olduğu alanlarda ise bu klima sistemi çok iyi bir alternatiftir.

Klima santrali nasıl çalışır?

Sistem sadece havalandırılacak alanda havayı içine almak için aspiratör, havayı vermek için ise vantilatörden oluşur. Taze hava damperleri dışarıdan aldıkları taze havayı içeriye aktarırlar. Cihaza Chiller eklenerek havalandırmanın yanında suyunda soğutulması sağlanabilir. Soğuyan su, santral içinden geçerken havayı da soğutarak fan görevi görmesini sağlar. Isıtma işlemi için ise santrale buhar serpantini eklenerek sıcak buhar oluşumu sağlanır. Sistem tek başına soğutma ya da ısıtma yapamaz hangi amaçla kullanılacaksa ona uygun cihaz takviyesi yapılarak, kullanılacak ortama göre hazırlanır.

Klima santrali montajı nasıl yapılır?

Bu cihazlar taş yünü,cam yünü, ve poliüretan gibi farklı doku malzemeleri kullanılarak yapılır. Bu cihazlar açık alanlara kurulacaksa özel alüminyum dış yüzeyler kullanılır.

Sistemin yerleştirileceği bölge düzgün ve temiz bir alanda ve dengede olmalıdır. Hücreler birleştirilmeden önce birleştirme contaları düzgün bir şekilde birbirine yapıştırılmalıdır. Hücreler yanında verilen birleştirme saplarıyla bağlanır. Hücrelerde deformasyonun olması için manivela kullanılmalıdır. Açık havaya kurulan cihazlara hücre birleşme derzleri silikon ile yapılmalıdır. Hücrelerde su birikmemesi için meyil durumu su terazisi ile kontrol edilmelidir.

Klima Santrali Bakımı

Günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilen klima santrali bakımı, filtre temizliği veya değişimini, ısıtıcı ve soğutucu serpantinlerin bakımını, santrifüj fanların bakımını, güç iletiminin kontrolünü, sulu nemlendiricilerin bakımını kapsar.

Bakım esnasında, ürün el kitapçığına uyulması, çevre faktörlerinin gözetilmesi, başlamadan enerjinin kesilmesi doğru işlem sırasının uygulanması önem arz eder.